Skip to content Skip to footer

comuna

Ungra

Alegeri 9 iunie 2024

Vezi informații

Obiective turistice

Pe o înălțime întinsă, lângă comuna Ungra, este eminin o biserică evanghelică în stil romanic, fortificată cu ziduri de apărare împotriva năvălitorilor, datând din secolul al XIII-lea.

Vezi secțiunea

Tradiții, obiceiuri

Fasching (Fosnicul) – sărbătoarea comunităților la sfârșitul iernii, se ține în luna ianuarie. La Fosnic participă îndeosebi familiile căsătorite din sat.

Vezi secțiunea

Anunțuri locale

Anunțuri locale esențiale pentru informarea și implicarea locuitorilor în viața comunității și pentru asigurarea transparenței acțiunilor administrative.

Vezi secțiunea

Administrativ

Administrația locală este structurată în scopul gestionării eficiente a serviciilor publice și a dezvoltării comunității la nivelul comunei.

Vezi secțiunea

Prezentare generală

Comuna este situată în partea de nord a județului Brașov, la numai 9 km de orașul Rupea și circa 62 km distanță de municipiul Brașov. Ungra este așezată pe malul drept al Oltului, nu departe de confluența acestuia cu pâraiele Homorod și Valea Dăișoarei, la 3 km de Drumul Național 13, Brașov-Sighișoara, în zona denumită Țara Rupei sau Tinutul Cohalmului, dar cea mai exactă denumire din punct de vedere istoric pentru aceasta regiune este aceea de Scaunul Rupea.
Ungra (în germană: Galt, în maghiară: Ugra, Szászugra) este o comună în județul Brașov, Transilvania, România. În documentul de predare a Țării Bârsei Ordinului Teutonic din anul 1211, Ungra era menționată ca graniță a acesteia. Ungra face parte din județul Brașov dar până în anul 1950 a făcut parte din județul Târnava Mare. Localitatea este situată pe malul Oltului, la poalele munților Perșani, în defileul Racoș-Hoghiz-Crihalma.

Citește mai mult

Prognoza meteo

Ora locală

9:34 pm

Platforma CityOn

Plătește taxele și impozitele online prin platforma CityOn!

Simplu, în siguranță și fără comision

Accesează platforma

6777

Suprafață(ha)

2031

Populație

2

Grădinițe

2

Școli

Șchiopu Silviu Mircea

primarul comunei Ungra

Cuvântul primarului

Încă de la începutul mandatului am fost conștient de faptul că administrația publică locală este factorul hotărâtor care, susținut de comunitatea locală și agenții economici din zonă trebuie să-și propună o serie de programe pentru crearea unor condiții de viață corespunzătoare pentru toți locuitori comunei Ungra. În aceste condiții, de când mi-ați acordat încrederea am început toate demersurile necesare pentru modernizarea comunei Ungra astfel încât să o aduc la nivelul de comună europeană și de stațiune turistică de interes național.
Prin implementarea noilor proiecte ne vom bucura de o infrastructură stradală modernă, de rețele de apă și de canalizare, de educarea în bune condiții a copiilor comunei în școli și grădinițe , de extinderea rețelelor de iluminat public și nu în ultimul rând dezvoltarea turistică având în vedere potențialul foarte ridicat pe care îl are comuna Ungra.
În calitate de ales și reprezentant al dumneavoastră, vă mulțumesc pentru sprijinul acordat și îmi exprim convingerea totală că în viitor vom forma o echipă de succes și vom sărbători împreună finalizarea tuturor proiectelor pe care ni le-am propus și cetățenii comunei Ungra să aibă un trai mult mai decent.

Servicii Online

Verificare solicitări

Formulare electronice

Sesizări

Site-ul vechi

Programe și strategii

Date de contact

Telefon

0268 248 211

Email

registratura@primariaungra.ro

Adresa

str. Principală nr. 189, Comuna Ungra, județul Brașov

Aparatul administrativ

Primar

Șchiopu Silviu Mircea

Viceprimar

Boboia Gheorghe

Secretar General

Bucur Alina-Maria

Contabil

Sasu Ramona-Maria

Agenda de lucru a persoanelor din conducere

Proiecte în derulare

Titlul proiectului Sursa finanțării Stadiu obiectiv
Modernizare rețea de iluminat public în comuna Ungra, județul Brașov PNDL În derulare
Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ din Comuna Ungra PNRR În derulare
Canalizarea apelor menajere din localitatea Ungra, cu devărsare în stația de epurare a localității Hoghiz Anghel Saligny În derulare
Alimentare cu apă și canalizare ape uzate menajere în localitatea Dăișoara, comuna Ungra PNDL În derulare
Modernizare drumuri de interes local și consolidarea podurilor pe DJ131C și DC 22 Ungra-Dăișoara PNDL În derulare
Elaborarea în format GIS a Planului Urbanistic General (PUG) și a Regulamentului Local de Urbanism (RLU) ale comunei Ungra PNRR În derulare
Străzi comunale, comuna Ungra Anghel Saligny Depus spre finanțare
Înființare sistem inteligent de distribuție gaze naturale în comuna Ungra, satele aparținătoare Ungra și Dăișoara, județul Brașov Anghel Saligny Depus spre finanțare
Înființare sistem integrat pentru gestionarea și valorificarea gunoiului de grajd,comuna Ungra PNRR Depus spre finanțare
Construire Scoală Gimnazială în satul Ungra, comuna Ungra PNRR Depus spre finanțare

Proiecte finalizate

Titlul proiectului Sursa finanțării Stadiu obiectiv
Dotarea cu utilaje a serviciului voluntar pentru situații de urgență din cadrul UAT Comuna Ungra, județul Brașov GAL/AFIR Finalizat

Obiective turistice

Muzeu etnografic

De istorie săsească (chiar în stânga porții Bisericii Evanghelice e amenajat un mic muzeu, prezintă costume populare, un război de țesut, o vârtelniță, fuior, fus, instrumente de tâmplărit, ulcele, cărți, fotografii precum și mecanismul vechiului ceas din turnul bisericii).

Vezi mai mult

Monumentul Eroilor Români din Primul Război Mondial

Monumentul sculptural dedicat eroilor români din Primul Război Mondial, dezvelit în anul 1936, care este situat în centrul comunei Ungra.

Vezi mai mult

Biserica „Sfânta Treime”

A fost ridicată în anul 1937, cu multe greutăţi şi întreruperi, iar în 1969 a fost sfinţită. În 1982 a fost sfinţită pictura interioară. Din 2017 şi până în prezent a fost refăcut acoperişul şi s-a reparat exteriorul în totalitate, iar la interior biserica a fost restaurată şi înfrumuseţată.

Vezi mai mult

Situl arheologic de la Ungra - Deal

Situl se află între silozul din gara CFR Rupea şi dealul pe care se află cetatea feudală, pe partea dreaptă a şoselei Rupea-Ungra, pe malul de nord al Oltului, la vărsarea râului Homorod în Olt.

Vezi mai mult

Biserica Fortificată Evanghelică

Pe o înălțime întinsă, lângă comuna Ungra, este eminin o biserică evanghelică în stil romanic, fortificată cu ziduri de apărare împotriva năvălitorilor, datând din secolul al XIII-lea. În portalul acestei biserici sunt zidite capete de leu care au provenit din ruinele castrului roman pons VETUS aflat pe râul Olt. Un astfel de cap de leu este păstrat la Muzeul Brukenthal din Sibiu. Biserica este înconjurată de un zid circular și este înzestrată cu turnuri de apărare. După planul eminin este vorba de o bazilică romanică cu trei nave, cor dreptunghiular, absidă eminin și un turn înspre vest cu un portal în stil romanic. Colateralele au fost dărâmate probabil cu prilejul restaurării bisericii eminine de tătari în anul 1658. Turnul de vest a fost grav avariat de către cutremurele din anii 1802 și 1829. A fost dărâmat din nefericire în anul 1843. Incinta cu intrare fortificată și două turnuri de apărare a fost ridicată în secolul al XVI-lea.

Vezi mai mult

Fasching (Fosnicul) - Sărbătoarea comunităților

Fasching (Fosnicul) – sărbătoarea comunităților la sfârșitul iernii, se ține în luna ianuarie. La Fosnic participă îndeosebi familiile căsătorite din sat. Acestea aduc mâncare de acasă, se îmbracă în costume naționale și petrec împreună în sala mare a căminului cultural. Se dansează Hora Unirii pentru a marca unitatea de neam a românilor. Fosnicul se sărbătorește în preajma datei de 24 ianuarie, în amintirea mărețului act istoric de la 1859, când a avut loc „Unirea cea Mică”, a Țării Românești cu Moldova, moment precursor al „Marii Uniri”, când Transilvania și Banatul s-au unit cu Regatul României, la 1 Decembrie 1918 prin hotărârea unanimă a delegaților participanți la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia. Acest obicei este considerat la origine un obicei săsesc preluat și de români. Vecinătățile (nachbarschaft, nabarsag), formă de organizare a comunității, cu scopuri de întrajutorare și administrative.

Vezi mai mult

Personalitate locală

Bucur Șchiopu

(n. 1911 - d. 1991)

eseist, om politic socialist, de profesie economist

Bucur Șchiopu este originar din comuna Ungra, fiind fiul unei familii de țărani români, Ioan Șchiopu (1873-1947) și Ana născ. Blaga (1883-1962), familie care a avut patru copii (Ioan, Gheorghe, Bucur si Ana), dintre care au trăit doar fiii Ioan și Bucur. Bucur Șchiopu a păstrat tot timpul legătura cu satul natal Ungra, precum și cu familia rămasă în vatra satului, a și construit o casă pe strada Românilor, ulița copilăriei, pe jumătate din vechea curte a bunicului său Iosif Blaga (pe linie maternă). Cronica satului Ungra menționează originile familei Șchiopu și amintește de păstorul Schiopu Iohan sosit în sat în jurul anului 1664 din zonele de munte. Tatăl său, Ioan Șchiopu, a rămas orfan de mic, fiind crescut de o mătușă. Acesta nu a avut frați. Mama sa, Ana Blaga, a fost singura fiică a familiei lui Iosif Blaga. Ea a avut șansa să învețe manierele de societate în casa unor nobili din Hoghiz, unde a lucrat în tinerețe. Mama sa a mai avut doi frați, Gheorghe Blaga și Bucur Blaga, după cărora și-a botezat și cei doi băieți mai mici, pe domnul Bucur și fratele Gheorghe. Gheorghe Blaga emigrase definitv în America, iar Bucur Blaga a murit de tânăr, lăsând în urma sa două fete, verișoarele Ana Blaga căs. Blaga (1908-1992) și Maria Blaga căs. Barta (1914-2003). Gheorghe Blaga l-a sprijint mai apoi material pe domnul Bucur în ceea ce privește urmarea studiilor liceale și universitare, precum și la ridicarea casei din satul natal, pe jumătate din curtea bunicilor materni. Fratele său Ioan Șchiopu (1910 – 1992), a rămas în sat, căsătorindu-se în casa părintească, casa bunicilor paterni, loc la care domnul Bucur avea să revină cu fiecare ocazie.

Vezi mai mult

Ultima actualizare: 03:10 | 12.07.2024

Sari la conținut